Tepelná čerpadla vzduch-voda - Airconclima

Najdi
Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Tepelná čerpadla vzduch-voda

Nabídka

Zdroj tepla

Neustálý zdroj energie - sluneční záření - ohřívá atmosféru naší Země nepřetržitě. Tepelné čerpadlo Aircon Heating vzduch/voda odebírá teplo ze svého okolí - v tomto případě ze všudypřítomného vzduchu - a pomocí technologie předává tuto nízkoteplotní energii do vody, topného média pro vytápění bytu, domu nebo kanceláře, jakož i pro ohřev teplé užitkové vody. Jeho provoz je nejšetrnější ve srovnání se všemi ostatními zdroji tepla, které pracují na principu přenosu tepla vzniklého spalováním fosilních paliv.

Variabilita
Aircon Heating tepelné čerpadlo vzduch/voda nabízí mnoho variant, jak ho můžete zapojit do vaší topné soustavy. Může být  použito  pouze  pro  vytápění, v kombinaci se zásobníkem teplé užitkové vody nebo pro ohřev bazénu. Tepelné čerpadlo  Aircon Heating  může   být také použito ve  spojení se  stávajícím  zdrojem tepla - plyn, dřevo, olej nebo elektrický kotel.  Díky  použití  invertní  technologie  zařízení vyrábí  jen  momentální potřebu.

Komfort
Investice do tepelného čerpadla je velmi výhodná, snížíte tím provozní náklady na minimum a zvýšíte komfort vytápění na maximum. Vynikající výkon tepelného čerpadla s vysokou variabilitou a všestrannou inteligentní regulací je tou nejlepší cestou k dosažení maximálních úspor nákladů na vytápění vaší nemovitosti. To jsou cíle, které jsme měli na zřeteli při vývoji našeho tepelného čerpadla. Naše teplné čerpadlo zaručuje vysoce komfortní a úsporný provoz celého systému vytápění, při zachování minimálních požadavků na údržbu a servisní zásahy.

Komponenty tepelného čerpadla
Tepelné čerpadlo  je navrženo jako splitový systém s oddělenou venkovní jednotkou, která obsahuje velmi kvalitní scroll kompresor, výparník, invertní řízení a vnitřní jednotkou - hydromodulem, který obsahuje kvalitní švédský výměník, komplexní regulaci, oběhové čerpadlo a bivalentní zdroj.

Venkovní MDV COMMERCIAL a MDV VRF jednotky
Venkovní jednotka odebírá teplo z okolního vzduchu a energii přenáší do topné vody v hydromodulu (vnitřní jednotce) pomocí ekologického chladiva R410A. využívá venkovní jednotky MDV Commercial a MDV VRF s invertní technologií a vysokou účinnost. Venkovní jednotky MDV tepelného čerpadla se vyznačují tím, že mají měděný výparník a velmi tichý provoz a bez vibrací, díky rotačním kompresorům Scroll. Maximální vzdálenost mezi venkovní jednotkou a hydromodulem je až 35 m (až 100 m pro VRF), to zaručuje vysokou flexibilitu instalace.
Tepelné čerpadlo  je navrženo jako splitový systém s oddělenou venkovní
jednotkou, která obsahuje velmi kvalitní scroll kompresor, výparník, invertní řízení a vnitřní jednotkou - hydromodulem, který obsahuje kvalitní švédský výměník, komplexní regulaci, oběhové čerpadlo a bivalentní zdroj.

Vnitřní jednotka – Hydromodul
Vnitřní jednotka - hydromodul je určen pro přenos tepelné energie dodávané venkovní jednotkou za pomocí výměníku AlfaLaval z nerezové oceli s vysokou účinností. Tímto můžeme dosahovat teploty vody na výstupu až 55 ° C. Kromě výměníku tepla, vnitřní jednotka obsahuje vodní oběhové čerpadlo Grunfos, elektrický bivalentní zdroj tepla s výkonem 6 kW a integrovaný řídící a regulační systém se vším potřebným pro ovládání všech komponent a zajištění provozu celé otopné soustavy ve všech provozních režimech. Standardní dodávka umožňuje několik volitelných způsobů regulace topného systému.
Můžete si vybrat mezi ekvitermní regulací, termostatickou regulací
nebo udržováním teploty v referenční místnosti. Řízení pomocí ekvitermní regulace je velmi výhodné, protože tepelné čerpadlo automaticky upravuje teplotu topné vody v závisloti na venkovní teplotě. Všechny provozních režimy jsou plně automatizované a nevyžadují žádné úpravy (včetně doby nebo délky rozmrazování).

 
SEO
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky