Rekuperační jednotky - Airconclima

Najdi
Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Rekuperační jednotky

Nabídka

Rekuperace je zpětné získávání tepla. Přiváděný venkovní čerstvý vzduch prochází přes rekuperační výměník uvnitř vzduchotechnické jednotky, do kterého z druhé strany vstupuje teplý odpadní vzduch z objektu. Obě vzdušniny jsou od sebe dokonale odděleny soustavou kanálků, aby nedocházelo ke zpětnému průniku pachů z odváděného do přívodního vzduchu. Přes stěny kanálů teplo z odpadního vzduch přechází do přívodního, který je tak předehříván. Rekuperační výměníky dosahují vysokých účinností předání tepla, běžně kolem 90 %.
Účinnost rekuperace = účinnost zpětného získávání tepla = využití odpadního tepla pro předehřev chladného, čerstvého vzduchu. Účinnost rekuperace se musí pohybovat mezi 0 a 100 %.
Nulová účinnost je účinnost otevřeného okna – teplý vzduch je bez užitku odváděn a studený, čerstvý vzduch je přiváděn do místnosti, která se rychle ochlazuje až na venkovní teplotu.
Stoprocentní účinnost (technicky nerealizovatelné) by byla tehdy, pokud by se přiváděný vzduch ohřál od odváděného na jeho původní teplotu. Místnost by byla větrána bez ztráty energie.
Reálná účinnost rekuperace se pohybuje u běžně dostupných vzduchotechnických zařízení od 30 do 90 %, přičemž účinnost nad 60 % se považuje za dobrou, nad 80 % za špičkovou.

Rekuperační výměníky tepla se nejčastěji osazují přímo do větracích jednotek. Rekuperaci je tak možno využít prakticky ve všech typech objektů při hygienicky nutném větrání – a to od bytů a rodinných domů, přes občanské stavby, bazény až po průmyslové stavby. Rekuperační výměníky lze využít i v klimatizovaných objektech – zde dochází v letních měsících k "rekuperaci chladu" – přiváděný teplý vzduch je ochlazován odváděným, klimatizací vychlazeným vzduchem.

Jednotky HRV (Heat Recovery/Reclaim Ventilation) slučují pokročilou technologii a techniku. Výměníky v rekuperačních jednotkách MDV jsou výměníky křížové. Křížovým výměníkem prochází čerstvý a odpadní vzduch kolmo na sebe.Vložky výměníku jsou vyrobeny ze speciálně chemicky impregnovaného papíru,který umožňuje optimální výslednou kvalitu upraveného vzduchu jak z hlediska teploty, tak také vlhkosti i předání tepla jako energie. Výměníkové vložky o vysoké účinnosti: k tepelné výměně dochází mezi odpadním vzduchem z vnitřního prostoru (místnosti) a přiváděným venkovním vzduchem ve dvou plochách/přepážkách, které mají různou teplotu. V režimu chlazení (v letním období) je nutné venkovní přiváděný vzduch ochlazovat odpadním vzduchem z vnitřního prostředí.V režimu vytápění je tomu právě naopak.

 

Úspora energie
Čerstvý a odpadní vzduch se ve výměníku větrací jednotky „křižují“. Průtok vzduchu a následnou
výměnu tepla zajišťuje radiální ventilátor větrací jednotky. Čerstvý vzduch přebírá velkou část energie z odpadního vzduchu. Použitý radiální ventilátor se vyznačuje nízkou spotřebou energie a vysokým dopravním tlakem (Hi ESP) a také jednoduchým ovládáním a vysokou spolehlivostí.

Podrobná specifikace produktu je uvedena v katalogu a také v technických listech

 
SEO
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky